RFT - EKV13

KRÁTKOVLNÝ PŘIJÍMAČ Z PRODUKCE RFT VEB-FUNKWERK


Základní technické parametry

Typ zařízení: Komunikační superhet s trojím směšováním a dvěma demodulátory. První demodulátor je pro příjem vsech druhů provozu mimo LSB, druhý pro pouze pro LSB. Oba mají samostatný nf výstup lze tedy přijímat obě postranní pásma nezávisle
Pracovní rozsah: 14-535 kHz a 1,6-30 Mhz
Druhy provozu: A1A,A3E,J3E,R3E,B8E,F1C (CW,AM,AM-SYNC,LSB,USB,ISB,RTTY).
Citlivost:
Řízení citlivosti: Ručně nebo automaticky s konstantou 0,2 nebo 2s.
Mezifrekvence: 1Mf. 38,3MHz - LC filtr (+/-500kHz), 2Mf. 3,2 MHz - Piezokeramický filtr (+/-10kHz)
3Mf. 200kHz - Přepínatelné elektromechanické filtry.
Selektivita: Demodulátor A: +/-75,+/-250,+/-700,+/-1500,+/-3000,+2700,+6000 Hz     Demodulátor B: -6000 Hz.
Volba kmitočtu: Pomocí otočných prěpínačů v krocích 1Mhz a 100kHz, plynulé ladění mezi jednotlivými kroky 100kHz
Napájení: 110/127/220V 50Hz ze sítě, nebo 24V z baterie. Příkon cca 40W.
Vstup ANT: Konektor PL-259 75 Ohm
Výstup RTTY: Proudová smyčka 0/40 mA nebo +/-20mA.
Výstup Mf3: 200 kHz, 200 mV/PL-259 50 Ohm
Výstup Nf: Symetrický 0 dBm/600 ohm, přes oddělovací transformátor
Hmotnost: 52 Kg
Rozměry: 540 x 198 x 395 mm


  • Blokové schéma přijímače