Čarodějnice 2008

 

Letošní čarodějnice nevyšly ideálně, takže nebylo moc času na přípravu. Většina účastníků se sjela k ohni až ve večerních hodinách. Sama výstavba hranice začala až v pět odpoledne, rozměry tomu odpovídaly. Ještě že jsme vlastně v lese.

K vysílání byl zvolen oproti letům minulým prostor Jižního lomu v areálu skanzenu Solvayovy lomy, kde po rekultivaci lomové etáže vzniká dendrologická naučná stezka  a jsou tam  také umístěny dřevěné artefakty, proto se na fotografiích nelekněte například obrovské židle. Původně jsme měli v úmyslu na ni zavěsit anténu, nakonec však byl opět vztyčen stožár, na kterém byl umístněn střed dipólu pro pásmo 80m. Pro letošek z nedostatku času jsme pracoviště na 2m pásmo ani nezřizovali, stejně nás bylo jen 4 a 1/2, hi.

Takže jsme se zúčastnili pouze v kategorii MO 80 m....

stožár osvětlený hořící hranicí

 i anténa byla vidět..

zdroj světla a tepla

zleva: Mikeš, OK1HOT, OK1-36111, Jirka

 

ten světlý obzor za námi je svítící Praha

 

 

 

A s kým že jsme to pracovali? Viz seznam stanic

 

10.5.2008 OK1HOT


HLAVNÍ STRANA